I cannot contact the reseller "Xigshop.vip"

xuanbach1997

xuanbach1997

Customer
12
0
1
Tôi đã gửi tiền cho bạn nhưng không thể liên lạc với bạn để lấy chìa khóa. Đây là hình ảnh từ trang web của bạn và tin nhắn gửi tới QQ. Làm ơn liên lạc với tôi qua id wechat"wxid_9qsxk3ad24u012"
 
Вверх